เพลง วันมาฆบูชา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2559

 

เพลง วันมาฆบูชา

เพลง : วันมาฆบูชา
คำร้อง : ธรรมรักษ์ 
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ 
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส 
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : พุทธศิลป์
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

--------------------------------------------------------------------

มาฆบูชา วันที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์
ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
ณ เวฬุวันมหาวิหาร ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3


คืนเพ็ญ
พระจันทร์ลอยเด่นเจิดจ้า
นบองค์พระศาสดา
วันมาฆปุณณมี

น้อมดวงใจส่งถึงพระชินสีห์
ล่วงกาลผ่านไปสองพันกว่าปี
โลกนี้ร่มเย็นเรื่อยมา
พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาท
เป็นหลักพระศาสน์
แก่เหล่าพระอรหันต์
พันสองร้อยห้าสิบองค์
ผู้ทรงอภิญญา
ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย
ณ เวฬุวัน ยามบ่าย
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ทรงมุ่งดับทุกข์โศก
แด่ชาวโลกทั้งหลาย
เพื่อเป้าหมายสู่พระนิพพาน
มาฆบูชา
มหาสมาคมใหญ่
พุทธบริษัทรวมใจ
จุดโคมประทีปถวาย

มาฆบูชา
มหาสมาคมใหญ่
พุทธบริษัทรวมใจ
ปฏิบัติธรรมถวาย
จุดโคมประทีปถวาย
เป็นพุทธบูชา
ปฏิบัติธรรมถวาย
เป็นพุทธบูชา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031792839368184 Mins