ความสุขที่แท้จริง

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2559

ความสุขที่แท้จริง

          รู้สึกรักวัดพระธรรมกาย เพราะว่าได้ลองศึกษาและปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วใจจะมีความสงบสุขมาก วัดพระธรรมกายจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาดีๆมากมาย ขอเชิญชวนให้คนที่ยังไม่รู้จักได้สืบค้นข้อมูลของวัดพระธรรมกายว่ามีความเป็นมาอย่างไร และทุกคนจะได้รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่นี่เอง

 

เกษมศักดิ์ มณีจันทร์

 Total Execution Time: 0.0044529994328817 Mins