พุทธมามกะที่แท้จริง

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2559

พุทธมามกะที่แท้จริง

           ตอนเรียนมีคำถามพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ? นิพพานอยู่ที่ไหนหรือเป็นพุทธแต่ในทะเบียนบ้าน เมื่อเข้าวัดพบว่าวัดสอนให้คนรักการทำทาน ศีล ภาวนา ทำได้อย่างง่ายๆ ทุกที่และทุกเวลา คนไม่รวยก็สามารถทำได้ วัดสอนให้คนรักบุญกลัวบาป เข้าใจถึงกฎแห่งกรรม พร้อมทั้งชี้แนวทางปฏิบัติตน ที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในวัฏสงสาร เป็นพุทธมามกะที่แท้จริง สำหรับตนเองแล้วรู้สึกโชคดีที่สุดที่ได้พบครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติตนเป็นต้นบุญต้นแบบ ทำให้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงได้หลั่งไหลมาเข้าวัดพระธรรมกาย

 

พิณทิพย์ เมธานัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010583798090617 Mins