ให้ทุกอย่าง

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

ให้ทุกอย่าง

             วัดพระธรรมกายและหลวงพ่อ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ให้ความรู้ ให้สัจธรรม ให้ความจริงของชีวิต และให้เรียนรู้กฏแห่งกรรม ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้มีความรักเมตตาและสอนสมาธิให้มีความสงบร่มเย็น เดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ครอบครัวและตัวข้าพเจ้า มีความสุขมีความเจริญ และทำให้บุคคลรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสังคม และเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคน และขยายธรรมะไปทั่วโลก ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับมวลมนุษยชาติครับ

 

กิจตะวัน ประเสริฐทวี


 

 Total Execution Time: 0.0091798146565755 Mins