ชีวิตเปลี่ยนเพราะได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

ชีวิตเปลี่ยนเพราะได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย

 

ชีวิตเปลี่ยนเพราะได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย

           ได้มาบวชชีวิตก็เปลี่ยน ชีวิตของผมจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกาย จากคนที่ไม่มีศีลธรรม ศีลสักข้อยังรักษาไม่ได้ สร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคม ได้ลองเข้ามาบวชที่วัดพระธรรมกาย ในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล ได้พบกับกัลยาณมิตรดี ๆ ที่ชักชวนกันทำแต่ความดี จนตอนนี้รักษาศีล 5 ข้อ (ศีล 8 วันพระ) เป็นคนดี และเป็นที่รักของครอบครัวและสังคม


 

 

วิชาญ กรมถิน
 

 

 

 Total Execution Time: 0.0087741812070211 Mins