วัดพุทธตูลูส

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธตูลูส Wat Bouddha Toulouse วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพุทธตูลูส
Wat Bouddha Toulouse

9 rue du lac D’artouse
31240 L’union FRANCE
Email : [email protected]

วัดพุทธตูลูส
Tel. +(33) 05.67.08.54.72
Mobile: +(33) 06.58.27.32.29

 

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธตูลูส
Wat Bouddha Toulouse

 

วัดพุทธตูลูส Wat Bouddha Toulouse วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธตูลูส จัดงานบุญบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกาย และมีงานบุญพิเศษ
คือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหนึ่งรูป
โดยในภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพุทธตูลูส และฟังธรรมจากพระอาจารย์
สาธุชนทุกท่าน ต่างปลื้มปีติในบุญ เป็นอย่างยิ่ง

 

วัดพุทธตูลูส Wat Bouddha Toulouse วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธตูลูส รับกิจนิมนต์ ประเทศอันดอร์ร่า
พระอาจารย์เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมที่เมือง ปาส์ เดอร์ ลากาส
ประเทศอันดอร์ร่า และได้รับนิมนต์จากร้านอาหารชาวท้องถิ่นเพื่อสวดมนต์อีกด้วย 

 

วัดพุทธตูลูส Wat Bouddha Toulouse วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธตูลูส รับกิจนิมนต์ วัดสว่าง ซึ่งเป็นวัดลาว
นิมนต์พระอาจารย์วัดพุทธตูลูส ไปร่วมงานบุญผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดใหม่
โดยมีชาวลาวและชาวไทยจำนวนมากไปร่วมงานบุญกัน

 

 Total Execution Time: 0.0012269655863444 Mins