วัดพระธรรมกายออสเตรีย

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz
Wegscheider Str. 19, 4060 Leonding, Austria
E-mail : [email protected]
Website : www.wataustria.com


วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Tel. : +(43) 073-220-7211
+(43) 0699-1720-6002

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Wat Phra Dhammakaya Austria

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายออสเตรียได้จัดพิธีวันครูวิชชาธรรมกาย
สาธุชนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมข้ามคืน (เนสัชชิกังคัง) เพื่อเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ
เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย จากนั้นภาคเช้าได้ร่วมพิธีกรรมตามวัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี
สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายออสเตรียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ
โดยมีสาธุชนพร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมกันกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ภาคสาย ถวายคิลาณเภสัช ถวายภัตตาหาร

 

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองกราซ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายออสเตรีย
มาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือน