รักไม่เสื่อมคลาย

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2559

รักไม่เสื่อมคลาย

 

รักไม่เสื่อมคลาย

             รักแบบไม่เสื่อมคลาย ตั้งแต่ต้นแบบผู้ก่อตั้งวัด คุณยายจันทร์ ขนนกยูง ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ต่อมาก็ชอบและรักหลวงพ่อ ที่ท่านรักความกตัญญูเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งล้ำค่าที่หาได้ยากที่สุด ลำบากเพียงไหนท่านจะนำมาบูชาธรรมครูบาอาจารย์ให้ได้ เช่น หล่อหลวงปู่สด ด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ หลวงพ่อท่านยังสอนให้ลูก ๆ เป็นคนกตัญญูคนตามท่าน ยามคนทุกข์ยาก เช่น น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่คนเดือนร้อน ท่านจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แบบทันที ทุก ๆ งานบุญสำคัญทางพระพุทธศาสนาท่านก็ดำเนินรอยตามแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยกระทำมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล

 

ปวีณ์พัช วงศ์เทศ