รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2559

รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ

 

              รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ

             มาวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษา วัดแห่งนี้สอนให้ผมเป็นคนดี ให้รู้จักการหาเลี้ยง ชีวิตและใช้ชีวิตโดยนำหลักพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอนให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธที่ถูกต้อง คือการทำงาน การรักษาศีลและ การเจริญภาวนา ทุกวันนี้ของผมจึงมีความสุข มีความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองครับ

 

วิชัย สุวิชชโยวงศ์

 

 

 Total Execution Time: 0.016445350646973 Mins