ตักบาตรสามเณร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2559

สามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เดินลงมาจากวัดพระธาตุดอยกองมู
เพื่อรับบิณฑบาตโปรดญาติโยม
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.0015472650527954 Mins