"ทำที่ยาย ได้ที่เรา"

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

 

 

"ทำที่ยาย ได้ที่เรา"

           โลกจะเป็นสุขได้ ต้องหล่อเลี้ยงด้วยกระแสบุญ การมาเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และ คุณยายอาจารย์ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะมาเกิดในยุคที่กัปไขลงที่แม้แต่พระพุทธองค์ยังไม่ทรงพิจารณามาเกิด เพราะโปรดไม่ได้...แต่ภารกิจที่หลวงปู่ หลวงพ่อลงมาคือ การลงมาพยุงพุทธศาสนาไว้ในยามพระพุทธศาสนามีภัย ท่านจึงพาพวกเราลงมาเกิด

             แต่หากมาเกิดแล้วไม่เจอท่าน คือความเสี่ยงสุดๆต่อการลงอบาย แต่หากมาพบท่านแล้ว ไม่ทุ่มเท ทำหน้าที่ ก็ถือว่าเสี่ยงสุดๆต่อการกลับดุสิตบุรีไม่ได้เพราะมารย่อมขัดขวางเต็มที่ หากทำให้พลัดได้ก็จะทำให้พลัดพรากกันไป อุปสรรคทั้งหลายที่เราเจอในแต่ละยุค ต้องแก้ไขด้วยวิชชาธรรมกายซึ่งในยุคนี้ก็ต้องอาศัยเพียง หลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย และ ทีมงานเท่านั้น ที่จะใช้วิชาธรรมกายเชื่อมบุญจากพระนิพพาน ลงมาต่อสู้ และ แก้ไขกำลังของบาปในขณะนี้ บุญใหญ่ๆทุกบุญที่หลวงพ่อเอามาให้ เป็นบุญคุ้มตัวคุ้มภัย ในยุคที่อันตรายมากๆ ถ้าเราไม่เต็มที่กับบุญเราจะเอาบุญที่ไหนคุ้มกันชีวิตเรา อย่าประมาทว่าเราทำบุญมากับหลวงพ่อตั้งเยอะแล้ว เพราะสังสารวัฏมันยาวนานจนนับไม่ได้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีบุญมากพอที่จะคุ้มครองเราได้ตลอดรอดฝั่ง

            ดังนั้นการที่ครูบาอาจารย์ให้บุญใหญ่ๆมา ย่อมต้องถือว่าเป็นบุญลาภ ที่เราจะได้ผลบุญก้อนใหญ่ติดตัวไปในการต่อสู้กับกฎแห่งกรรมในวัฏสงสาร แล้วบุญหล่อทองคุณยายสำคัญอย่างไร ให้เราดูว่าคุณยายมีความพิเศษอย่างไร

            ประการที่ 1 อานุภาพของคุณยาย สิ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะอย่างที่หลายท่านได้เล่าสู่กันฟัง และ เชื่อว่าทุกคนที่มีประสบการณ์อัศจรรย์ อันน่าประทับใจ ที่ได้รับจากคุณยาย ย่อมเกิดความเชื่อมั่นอย่างสุดใจ

             ประการที่ 2 คุณธรรม และ คุณสมบัติของคุณยายที่เราเห็นมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมาบางส่วน คือ

            2.1 ทางกายภาพ คุณยายเป็นต้นกำเนิดของ UG5 ซึ่งก็คือความดีสากล 5 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ผ่านการสอนของท่าน คือสะอาด เร็ว เรียบ เงียบ ประหยัด 

             2.2 ทางจิตภาพ คุณยาย เป็นผู้ที่สามารถทำสมาธิได้อย่างละเอียดสุดละเอียด ได้ทำวิชชา ธรรมะ และ คุณธรรมของท่าน ได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่า  "หนึ่งไม่มีสอง" และได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเวรทำวิชชา 

              2.3 ทางการทำงาน คุณยาย มีคำว่า "จริง" ตัวเดียว ทุกอย่างจึงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ท่านรับผิดชอบในงานนั้นๆ ไม่ได้ไม่เลิกรา เห็นแก่ส่วนรวม เห็นแก่หมู่คณะ มีความเสียสละเป็นที่ตั้ง คุณยายมีความอดทน อดกลั้นเพื่อประโยชน์ของทุกๆคน อีกทั้ง ขยัน ซื่อสัตย์ และสู้งาน  

             2.4 ทางด้านการปกครอง คุณยายเป็น "ต้นแบบ" ท่านสอนโดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และ ให้กำลังใจ (ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นกำลังใจ) และ มีวิธีบริหารงาน บริหารคน บริหารความขัดแย้ง บริหารอุปสรรคด้วยปัญญาอันลึกซึ้งจากธรรมะภายใน

             2.5 ทางการวางตัว คุณยายอ่อนน้อมถ่อมตน สันโดษสมถะ มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์สุดใจ มีความเคารพในหน้าที่ ในกฎระเบียบ วินัย มีความเคารพในข้าวของเครื่องใช้ซึ่งท่านดูแลรักษาเป็นอย่างดี ท่านเป็นคนที่มีวินัยต่อตนเอง และต่อผู้อื่น คุณยายไม่ขี้น้อยใจเลย ท่านสอนตัวเองได้ 

            2.6 ทางด้านน้ำใจ คุณยายมีเมตตาสุดประมาณ คุณยายไม่เคยถือโทษโกรธใครเลย ให้อภัยทุกคน คุณยายไม่มีอคติ ไม่เลือกที่รัก ไม่ผลักที่ชัง 

เราจะเห็นได้ว่า คุณยายท่านเป็นต้นแบบจริงๆ และที่สำคัญที่สุด คือการที่ธาตุธรรม "เลือก" คุณยายให้เป็นผู้เชื่อมวิชชาธรรมกาย จาก "พระผู้ปราบมาร สู่ พระผู้ปราบมาร" ถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหม คำตอบคือ ยากสุดฤทธิ์ 
เพราะเขาคงไม่ปล่อยให้ทำง่ายๆ ฉะนั้น คุณยายต้องเจออุปสรรคมากมาย และ ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายด้วยคุณธรรมของท่านเอง ท่านเอาชนะอุปสรรคอย่างผู้รู้ ผู้มีปัญญา จึงได้ชัยชนะอย่างถาวร แบบไม่ต้องกลับมาแพ้อีก นั่นคือ "ชัยชนะที่ไม่มีวิบาก" 

          เมื่อได้รับคำสั่งจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้อยู่รอที่วัดปากน้ำจนกว่าจะพบหลวงพ่อ คุณยายท่านเคารพคำสั่งหลวงปู่ยิ่งนัก ท่านเจอการต่อต้านและอุปสรรคมากมาย นานเป็นเวลาถึง 4 ปี แต่ก็อดทนอยู่ไม่ไปไหน เมื่อได้พบหลวงพ่อแล้ว ท่านสอนวิชชา และ ให้การประคับประคองพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างดีที่สุด จนเราได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์ มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรา มาเป็นผู้นำในการสร้างความดี สร้างบารมีอย่างเต็มที่มาจนถึงทุกวันนี้ 

            คุณยายมีพระคุณมากมายต่อพวกเรา ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวิชชาธรรมกาย ที่เปลี่ยนบุคคลธรรมดาที่ไม่รู้หนังสือเลย ให้กลายเป็น "ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่" 

สร้างบุรุษให้เป็นจอมทัพ
สร้างบุรุษให้เป็นยอดครู
สร้างเหล่าบุรุษให้เป็นเนื้อนาบุญ
สร้างคนมากมายให้เป็นคนดี
สร้างวัฒนธรรมที่สร้างคน
สร้างนาร้างให้เป็นวัดใหญ่ และ
สร้างกลางกายให้เป็นนิพพาน 

          ผลจากการหล่อรูปเหมือนคุณยายด้วยทองคำไม่ใช่แค่สร้างรูปเหมือนคุณยายเท่านั้น แต่เรากำลังสร้างหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของวิชชาธรรมกาย สร้างหลักฐานสำคัญของต้นแบบบุญ ต้นแบบการฝึกตัว ต้นแบบแห่งศิษย์ต้นแบบวัฒนธรรมชาวพุทธ ต้นแบบความดีสากล ให้ชาวโลกเข้ามาศึกษาและเดินตาม และ จะสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้มาใหม่อีกหลายๆคนในอนาคต ให้เดินตามรอยท่าน ให้ฝึกตัวตามท่าน เพียรตามท่านและ มีโอกาสเชื่อมสายบุญไปกับท่านลองหลับตานึกถึงภาพตอนคุณยายสร้างวัด 

            1 คุณยายและหมู่คณะในยุคนั้น ลำบากกว่าพวกเราในยุคนี้มากมายนัก
 
            2 คุณยายไม่เคยมีคำว่า "เอาไว้ก่อน" ไม่เคยมีคำว่า "ผลัดไว้ก่อน" จะมีเงิน หรือ ไม่มีเงิน คุณยายก็ลุยพาหมู่คณะสร้างวัดมาให้พวกเราสร้างบารมีจนบัดนี้ ใจคุณยายทุ่มให้เราขนาดนี้ วันนี้...เราทุ่มให้คุณยายขนาดไหน 

              3 คุณยายสร้างวัดตอนอายุ 60 ปี เป็นตอนที่ควรจะพัก แต่กลับมารับผิดชอบงานใหญ่ ที่มีภาระหนักอึ้ง เพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อหมู่คณะของพวกเรา 

             จากนี้ไป คุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่คุณยายมีต่อพระพุทธศาสนา ต่อพวกเรา ต่อชนรุ่นหลัง จักได้รับการจารึก และ จดจำไว้ในดวงใจตลอดไป การหล่อทองคุณยายจึงถือเป็นการได้ประกาศคุณท่าน เราทุกคนก็จะมีส่วนในความกตัญญูกตเวที ร่วมไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในครั้งนี้ด้วยกันและที่สำคัญที่สุด เราคือผู้ได้อานิสงส์แห่งบุญอันไม่มีประมาณอย่างแท้จริงดังคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า"ทำที่ยาย ได้ที่เรา"

            อีกไม่นาน...สาธุชนทั่วไปจะมีโอกาสได้เข้ามาสักการะ และ ศึกษาชีวประวัติของคุณยายเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต แล้วใครก็ตามที่ได้มาพบคุณยายไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม หากได้เดินตามรอยท่าน ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอน ผู้ที่ได้หล่อทองคุณยายจะมีส่วนแห่งบุญไปกับเขาเหล่านั้นทุกประการ


 

อนุโมทนาบุญทุกท่าน

https://m.youtube.com/watch?v=EQ9TGjVxjGo

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014385064442952 Mins