มองทุกอย่างให้เป็นกลางและมีสติ

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2559

 

มองทุกอย่างให้เป็นกลางและมีสติ

 

มองทุกอย่างให้เป็นกลางและมีสติ

       "รักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดสอนให้เรารักบุญกลัวบาป สอนให้เรารู้จักระเบียบ วินัย รู้จักการให้อภัย การอยู่ร่วมกันเป็นทีม มองทุกอย่างให้เป็นกลางๆ ทำให้เรามีสติ และลูกๆ ก็เป็นเด็กดี ดีขึ้นทั้งครอบครัว 


วันทนา ทับตรง
 

 Total Execution Time: 0.011668129762014 Mins