ประทับใจในมโนปณิธานของมหาปูชนีย์จารย์

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2559

 

ประทับใจในมโนปณิธานของมหาปูชนีย์จารย์

 

 รักวัดพระธรรมกายประทับใจในมโนปณิธานของหลวงพ่อธัมชโย(คุณครูไม่ใหญ่)และคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีทีสุด เป็นหลักชัยในการนำคำสอนไปใช้ชีวิตให้อยู่ในบุญตลอดเวลา รู้จักการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประทับใจหลวงพ่อทัตตชีโว(คุณครูไม่เล็ก) เพราะท่านเป็นต้นแบบการทำงานในชีวิตประจำวันให้ราบรื่นได้ สังคมน่าอยู่เริ่มจากตัวเราค่ะ

                                                                                                                คณินนุช พิจิตรนรการ