วันรวมพลังปกป้องพระพุทธศาสนา

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2559

วันรวมพลังปกป้องพระพุทธศาสนา
16 มิถุนายน พ.ศ.2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี