รู้สึกว่าวัดสอนดี

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2559

บุญช่วย ทานิวะ,รู้สึกว่าวัดสอนดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

รู้สึกว่าวัดสอนดี

 เริ่มเข้าวัดพระธรรมกาย โทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๗ ด้วยการชักชวนของกัลยาณมิตรท่าน  หนึ่ง ตอนแรกที่ได้ยินชื่อวัดพระธรรมกายรู้สึกเฉยๆ และก็คิดว่า วัดนี้เข้าได้เฉพาะคนรวย แต่อยากมาดู พอมา  แล้วรู้สึกว่าวัดสอนดี จึงมาวัดประจำ และทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับพ่อบ้าน พ่อบ้านก็มาเป็นอาสาสมัคร  ช่วยงานบุญที่วัดด้วยคะ ฉันรักหลวงพ่อ ฉันรักวัดพระธรรมกาย

                                                                                                             บุญช่วย ทานิวะ

 

 

 Total Execution Time: 0.0021856466929118 Mins