ประทับใจธรรมะ ที่หลวงพ่อท่านสอน

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2559

กมลธร สินธนากุล,ประทับใจธรรมะ ที่หลวงพ่อท่านสอน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ประทับใจธรรมะ ที่หลวงพ่อท่านสอน

ดิฉันรู้จักวัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพราะได้ยินแต่ข่าวลบ โชคดีที่เปิดใจฟังด้านบวกไปพร้อมๆกัน ต้องการพิสูจน์ด้วยตนเอง จึงตัดสินใจ มาวัดเองโดยลำพัง ทันทีที่มาถึงวัด รู้สึกทึ่งและประทับใจ กับความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสงบ ทั้งๆ ที่มีคนมาวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้กลับมาที่วัดอีกหลายครั้ง ตั้งใจฟังในสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอน เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้มา ยิ่งได้ฟังก็ยิ่งมั้นใจ และน้อมนำหลักคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง หากชีวิตนี้ไม่ได้มาวัดพระธรรมกาย คงไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมชีวิตคงหลงทำผิดทำพลาดอีกเยอะ กราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อ ที่ทำให้ดิฉันภาคภูมิใจ และรู้จักคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทำให้ดิฉันตระหนักถึงการมีอยู่จริง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้สึกถึงความรัก ความเมตตา พระมหากรุกณาธิคุณ ที่พระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ กราบขอบพระคุณพระพ่อ ที่พร่ำสอนลูกๆ ให้รักพระพุทธศาสนา และเลือกทางเดินที่ถูกต้องให้กับชีวิต เพื่อความปลอดภัยในสังสารวัฏ 

                                                                         กมลธร สินธนากุล 

 

 

 Total Execution Time: 0.0063519676526388 Mins