วัดสอนให้เรา เป็นคนดี

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2559

สาธิดา เสรีโรดม,วัดสอนให้เรา เป็นคนดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

วัดสอนให้เรา เป็นคนดี

วัดสอนให้เราเป็นคนดี เคารพนับถือบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มีความกตัญญูกตเวที และจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ โดยเฉพาะผู้ชาย ที่มีโอกาสบวชได้ ต้องรีบบวชให้กับพ่อแม่ วัดเปิดโอกาส ให้ชายไทยทั่วประเทศได้บวช โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกปี

                                                            สาธิดา เสรีโรดม   

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010613997777303 Mins