คำสอนหลวงพ่อทั้งสอง

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2559

เกษมศักดิ์ ภมรสถิตย์,คำสอนของหลวงพ่อทั้งสอง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

คำสอนหลวงพ่อทั้งสอง

ชีวิตในวัยหนุ่มและช่วงทำงาน ได้ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดในทุกๆเรื่อง พออายุ ๓๐ ปี ได้มีโอกาสเข้าวัด และได้ฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อทั้งสอง ทำให้สามารถเลิกใช้ชีวิตที่ผิดพลาดได้อย่างเด็ดขาด และมีความเกรงกลัวต่อบาป  ประทับใจวัดเพราะความสะอาด มีระเบียบ และมีคำสอนที่ทันสมัย เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ทั้งในการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจ ตั้งแต่เข้าวัดมากกว่า ๓๐ ปี ชีวิตครอบครัว และการทำธุรกิจก็ดีขึ้นๆตลอดมาครับ

                                                                                   เกษมศักดิ์ ภมรสถิตย์     

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011168837547302 Mins