ต้นบุญ ต้นแบบ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2559

นิพนธ์ พันธ์เหมือน,ต้นบุญ ต้นแบบ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ต้นบุญ ต้นแบบ

ผมได้เคยบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย ตลอดระยะเวลาที่ได้สร้างบารมีอยู่กับหมู่คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓
ผมประทับใจทุกทุกนาที เห็นจริยาวัตรของหลวงพ่อ และพระอาจารย์ ที่งดงาม ได้เป็นต้นแบบให้นำมาปฏิ
บัติตามถึงทุกวันนี้ แม้จะมีข่าวด้านลบ ที่ไม่เป็นความจริงออกมา ทำให้พวกเราขุ่นเคืองอยู่บ้าง แต่ก็เป็นแค่
การทดสอบ การสร้างบารมีของหมู่คณะให้เข้มแข็งขึ้น

                                                                                                                     นิพนธ์ พันธ์เหมือน