ชีวิตหลังจากบวช รักที่จะสั่งสมบุญ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2559

จารุกิตต์ รุ่งศิริพัฒนพร,ชีวิตหลังจากบวช รักที่จะสั่งสมบุญ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ชีวิตหลังจากบวช รักที่จะสั่งสมบุญ

ผมได้มาบวชรุ่นเข้าพรรษา ตอนปี2546 ทำให้ผมเข้าใจเรื่องการทำทาน รักษาศีล และการทำสมาธิ ก่อนบวชผมก็เหมือนนทางโลกทั่วๆไป ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า"ความสุขที่แท้จริง" นั้นคืออะไร ชีวิตหลังจากบวช ทำให้ผมมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้น รักที่จะสั่งสม "บุญ" ทุกๆบุญ เพราะบุญนี่แหละ ที่อยู่เบื้องหลังความสุข ความสำเร็จของชีวิต และยังจะเป็นเสบียงติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้อีกด้วย ผมรักวัดพรธรรมกาย และจะรักตลอดไป...

                                                                     จารุกิตติ์ รุ่งศิริพัฒนพร  

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010386824607849 Mins