ชอบวิสัยทัศน์ของผู้สร้างวัด

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2559

ภาณุวัฒน์ ไชยมัขฌิช,ชอบวิสัยทัศน์ของผู้สร้างวัด,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ชอบวิสัยทัศน์ของผู้สร้างวัด

เพราะชอบวิสัยทัศน์ของผู้มาสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา คือสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา คือสร้างวัดให้เป็นวัด
เป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของญาติโยมและสาธุชน สร้างพระให้เป็นพระแท้ ฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร และคุณธรรมภายใน เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สามารถเป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ญาติโยมและสาธุชนได้สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผมได้มาพิสูจน์แล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริง ถ้าคุณไม่เชื่อ ลองมาพิสูจน์สิ

                                                                                             ภาณุวัฒน์ ไชยมัชฌิม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001768151919047 Mins