ศรัทธาคำสอนของท่าน

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2559

วินัย ฉิมวัย,ศรัทธาคำสอนของท่าน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ศรัทธาคำสอนของท่าน

รักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อเพราะศรัทธาในคำสอนของท่าน ที่ทำให้ผมเลิกจากอบายมุขได้
ทุกวันนี้ฟังธรรมะจากคำสอน ของหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน ทุกวันนี้มีความสุขครับ 

                                                                                                  วินัย ฉิมวัย

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0071854154268901 Mins