ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ใหักับคนรอบข้าง

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2559

สุภาพร นาคแท้,ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ให้กับคนรอบข้าง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ใหักับคนรอบข้าง

ดิฉันเข้าวัดพระธรรมกาย วันที่5 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยการแนะนำให้มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว จากกัลยาณมิตรอาภรณ์ กาญจนะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ดิฉันได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองสามี บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง เพราะดิฉันคิดว่าโลกต้องการกัลยาณมิตร ดิฉันมาวัดอย่างตลอดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ และวันบุญใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ เกือบ 21 ปี ดิฉันมาวัดแล้วสบายใจ มีความสุข ยิ่งมาก็ยิ่งรักมีความผูกพัน ยิ่งเห็นและได้ฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และพระอาจารย์ก็ยิ่งเลื่อมใสศรัทธา เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น และนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติ คือการทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิสวดมนต์ ภาวนาสัมมาอะระหัง ยิ่งทำให้เกิดผลดีต่อตัวเอง หน้าที่การงาน และครอบครัวอย่างมาก ดิฉันอยากให้ทุกๆคนมีความสุขเหมือนครอบครัวดิฉันค่ะ

                                                                                                                          สุภาพร นาคแท้ 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010616858800252 Mins