สร้างบารมีกันตลอดเวลา

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2559

สุชาดา ภาณุพันธ์เมธี,สร้างบารมีกันตลอดเวลา,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

สร้างบารมีกันตลอดเวลา

เริ่มเข้าวัดครั้งแรกประทับใจคำสอนของหลวงพ่อ ที่ท่านสอนให้รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ตาย
แล้วไม่สูญเปล่า ย้ำให้ลูก ๆ สร้างบารมีกันตลอดเวลา ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ทำทาน รักษาศีล เรื่องที่เขากล่าว
ว่าร้ายวัด ก็ให้ลูก ๆ ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป ที่วัดมีกิจกรรมดีๆ ให้ลูก ๆ ได้ร่วมสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องทำให้เข้าใจในบุญตลอดไป

                                                                                                     สุชาดา ภาณุพันธ์เมธี

 

 

 Total Execution Time: 0.0017311970392863 Mins