คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ

 

พุทธพจน์เตือนใจ 
 
"วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ" คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

     การปฏิบัติธรรม ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุด และมีความหมายอย่างยิ่ง ต่อตัวของเราเองและต่อโลกของเรา เพราะการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราและชาวโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายใน สันติภาพภายนอกต้องเริ่มต้นที่สันติสุขภายในเท่านั้น การที่จะทำให้โลกของเรา เข้าถึงยุคแห่งสันติสุขที่แท้จริงได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรม นั่นก็คือ การทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางตัวของเรา ซึ่งเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้เราสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้  มวลมนุษย์ทุกๆ คน ต่างมีธรรมกายอยู่ภายในตัว หากเรามีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจ และทำด้วยความเพียรต่อเนื่องอย่างถูกวิธี ก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอน

 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 Total Execution Time: 0.001271382967631 Mins