มีความสุขในการปฏิบัติธรรม

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2559

มาลี เยาว์วัชสกุล,มีความสุขในการปฏิบัติธรรม,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

มีความสุขในการปฏิบัติธรรม

ชอบความสะอาด เป็นระเบียบ ความสงบของวัด ประทับใจในจริยวัตรของวัด ประทับใจในจริยวัตรของพระ พระธรรมเทศนาที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้มีความสุขในการปฏิบัติธรรม คลายทุกข์ มองโลกด้านบวก รู้สึกว่าได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้รักและอยากจะมาวัดตลอดค่ะ

                                                                      มาลี เยาว์วัชสกุล    

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001250966389974 Mins