พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถนนสุขสบาย (ครั้งแรก)

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๓๐๐ กว่ารูป
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ถนนสุขสบาย อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.012884867191315 Mins