เพลง ฉันก็รักวัดของฉัน...หยุดว่าร้ายรังแก

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2559

 

เพลง ฉันก็รักวัดของฉัน...หยุดว่าร้ายรังแก 

เพลง ฉันก็รักวัดของฉัน...หยุดว่าร้ายรังแก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

* เสียใจศาสนานั้นโดนทำร้าย
ด้วยกลุ่มบุคคลที่แสนเลือดเย็น
มุ่งหวังทำลายป้ายสี
ศาสนาพุทธได้สอนให้คนทำความดี
แล้วทำไมต้องมาราวีกลั่นแกล้งรังแก
หากว่าเธอไม่นับถือ
ฉันเคารพพระสงฆ์เข้าใจบ้างไหม
ฉันมีสิทธิ์นับถือความเชื่อไหน ๆ
เธอนั้นไม่เคารพไม่ต้องมาทำลาย
เหมือนโดนกรีดหัวใจเมื่อเธอล่วงเกิน
ฉันรักวัดของฉันเข้าใจบ้างไหม
เธอมีสิทธิ์อะไรมากลั่นแกล้งรังแก
ทั้งที่วัดสร้างความดีตั้งมากมาย
อย่าทำลายวัดของเรา

(ซ้ำ *)

หยุดการกระทำที่เป็นบาปกรรม
มุ่งทำลาย
ชาวพุทธทั้งหลายนั้น
รักหวงแหนศาสนา

ฉันเคารพพระสงฆ์เข้าใจบ้างไหม
ฉันมีสิทธิ์นับถือความเชื่อไหน ๆ
เธอนั้นไม่เคารพไยต้องทำลาย
เหมือนโดนกรีดหัวใจเมื่อเธอล่วงเกิน
ฉันรักวัดของฉันเข้าใจบ้างไหม
เธอมีสิทธิ์อะไรมากลั่นแกล้งรังแก
ทั้งที่วัดสร้างความดีตั้งมากมาย
ขอร้องเธอ.. ขอร้องเถอะ
อย่าทำลายวัดของเรา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014292160669963 Mins