ธรรมทุกอย่างอยู่ในตัวเรา

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2559

ธรรมะทุกอย่างอยู่ในตัวเรา,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

ธรรมทุกอย่างอยู่ในตัวเรา

ธรรมทุกอย่างมีอยู่ในตัวเรา  จะถึงได้ต้องทำใจให้หยุด  ถ้าไม่หยุดก็ไม่ถึง  เพราะฉะนั้นเรานั่งธรรมะ  ก็ต้องทำใจหยุดให้ได้  เป็นเรื่องสำคัญ

 พระไตรปิฎก  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์  ย่อแล้วเหลือ  ๓  คือ  บริสุทธิ์กาย  บริสุทธิ์วาจา  บริสุทธิ์ใจ  ย่อลงมาแล้วเหลือ  ๑  คือ  “หยุด”  คำเดียว

ทำใจหยุด  กายก็บริสุทธิ์  วาจาก็บริสุทธิ์  ใจก็บริสุทธิ์  เพราะฉะนั้นเราต้องทำนะ  จะได้บุญมากก็ตอนนี้แหละ  ทำอย่างที่ยายบอก 

ต้องแบ่งเวลาให้เป็น  เวลานั่งธรรมะแล้ว  ก็อย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้น  คิดเอาธรรมะอย่างเดียว  ไม่ถอยหลังกลับ   ถือเข็มทิศของเราให้ดี ๆ  นะ

คำสอนคุณยาย

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010251839955648 Mins