๔๘ ปี วันธรรมชัย

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2559

"๔๘ ปี วันธรรมชัย"
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นประธานสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
พิธีทอดผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ครบ ๔๘ พรรษา