ประทับใจบรรยากาศวัดที่สะอาด

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2559

ธัญลักษณ์ พิมพ์สกุล,ประทับใจบรรยากาศวัดที่สะอาด,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

ประทับใจบรรยากาศวัดที่สะอาด

มีโอกาสได้เริ่มเข้าวัดในวัยที่จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ครั้งแรกที่มารู้สึกประทับใจบรรยากาศภายในวัดที่สะอาด เมื่อเข้าห้องน้ำแล้วให้เราคำนึงถึงคนใช้คนถัดไป ให้เหมือนห้องน้ำใหม่เสมอ วัดมีระเบียบ เรียบง่าย แม้จะมีคนมาเยอะ แต่เวลานั่งสมาธิจะเงียบมากทันที นอกจากนี้ที่สำคัญหลวงพ่อสอนให้เรามีศีล ๕ เป็นพื้นฐานของชีวิต ทำให้เรารู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เข้าใจกฎแห่งกรรม และเกรงกลัวบาป เข้าใจในบุญ มีวิธีการสอนสมาธิแบบง่ายๆ ให้รู้จักเมตตา และให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ เวลาเกือบ ๒๐ ปีที่เข้ามา ไม่มีวันไหนที่ จะคิดเปลี่ยนใจเลยค่ะ

                                                                                               

ธัญลักษณ์ พิมพ์สกุล


 

 Total Execution Time: 0.00098823308944702 Mins