ตักบาตรพระ ๔๐๐ รูป ลาดกระบัง

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตรพระ ๔๐๐ รูป
ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0018038988113403 Mins