พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม ๙๙ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2559

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม ๙๙ ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่
บูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ณ บริเวณทางเข้า ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012979507446289 Mins