วัดสอนให้เรารักตัวเอง

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2559

 ภญ.นันท์นภัส พิทักษ์โกศล,วัดสอนให้เรารักตัวเอง,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

วัดสอนให้เรารักตัวเอง

"มาวัดครั้งแรกโดยพี่ชายมาเข้าค่ายคุณธรรมวันแม่ มาถึงก็โดนล้างสมองเลย ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้น จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ก็ยังมาวัดตลอด ที่รักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดสอนให้เรารักตัวเอง สอนให้รักบุญ กลัวบาป ถ้าไม่เจอวัดพระธรรมกาย ก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะไปอยู่ขุมไหน ขอบคุณพี่ชาย ที่เป็นกัลยาณมิตรชวนมาวัดเมื่อ ๙ ปีที่แล้ว"

                                                                                           ภญ.นันท์นภัส พิทักษ์โกศล