สั่งสมความดี

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2559

สั่งสมความดี,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

สั่งสมความดี

คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ  ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน

เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า  ความดีมากขึ้น   ผลของความดีก็ปรากฏ  ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้  ความดีที่สั่งสมไว้นี้  ไม่มีใครจะปิดบังได้  ไม่อยากดังก็ดังเอง

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014661502838135 Mins