วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย “วันมหัศจรรย์ของโลก”

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
“วันมหัศจรรย์ของโลก”
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ของทุกปี
ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นวันที่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิ จนเข้าถึงพระธรรมกาย 
ไปรู้ไปเห็นจริง ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0064443508783976 Mins