วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย “วันมหัศจรรย์ของโลก”

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
“วันมหัศจรรย์ของโลก”
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ของทุกปี
ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นวันที่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิ จนเข้าถึงพระธรรมกาย 
ไปรู้ไปเห็นจริง ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า