เราจะไปด้วยกัน

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2559

เมื่อคิดดีแล้ว จงลงมือทำ

เมื่อคิดดีแล้ว จงลงมือทำ

รักลูก  ต้องปลูกฝังศีลธรรม

ความเคารพ นำมาซึ่งปัญญา

คำพูดเป็นเหมือนลม  แต่มีคมกรีดบาดใจ

ความสำเร็จอขงคน มิได้อยู่ที่ลิขิตฟ้า

สามัคคี นำมาซึ่งกำลัง

ความยิ่งใหญ่ของผู้นำ
คือ การฟังผู้ตามแล้วปรับปรุง

เราจะไปด้วยกันจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม  ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 Total Execution Time: 0.0051144003868103 Mins