มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2559

มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ

 คุณยายเดินไปตรวจวัด  เห็นไม้กวาดที่วางไม่เป็นระเบียบ  คุณยายบอกให้ไปวางใหม่ให้เรียบร้อย  แล้วสอน    ว่า...

 ข้าวของต้องเก็บให้เรียบร้อย  เกิดกี่ภพกี่ชาติ  ก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เรียบร้อย  ข้าวของที่เอามาใช้น่ะ  เอามา    ใช้ได้  แต่ใช้แล้วต้องเอาไปเก็บไว้ที่เดิม

 ถ้าเราทำอะไรสะอาดเรียบร้อย  เราก็จะเป็นตัวอย่างของความสะอาดเรียบร้อย  ถ้าเราทำอะไรสกปรกรกรุงรัง  ก็จะเป็นตัวอย่างของความสกปรกรกรุงรัง  คนที่ทำอะไรสะอาดเรียบร้อย  มนุษย์ก็สรรเสริญ  เทวดาก็สรรเสริญ

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081041653951009 Mins