โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0016853491465251 Mins