นายดีเป็นที่รัก

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

นายรักไพร่ไพร่พร้อม                รักนาย

 

มีศึกสู้จนตาย                                       ต่อแย้ง

นายเบียนไพร่กระจาย                          จากหมู่

นายปรักไพร่แกล้ง                 ล่อล้างผลาญนาย

 Total Execution Time: 0.0050838828086853 Mins