วันมหาปวารณา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2559

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.016578797499339 Mins