พบความตอบในสิ่งที่อยากรู้มาตลอด

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2559

 ณัฐณิชา แสนชมภู,พบความตอบในสิ่งที่อยากรู้มาตลอด,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

พบความตอบในสิ่งที่อยากรู้มาตลอด

แต่ก่อนชีวิตสับสนมาก รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิต เพราะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง แต่พอได้เข้ามาวัดพระธรรมกาย ทำให้เราพบคำตอบ ในสิ่งที่เราอยากรู้มาโดยตลอด อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน โดยไม่มีข้อโต้แย้งได้เลย หลวงพ่อสอนให้นั่งสมาธิ รักษาศีล และทำทานอย่างถูกวิธี ตามคำสอนให้นั่งสมาธิ รักษาศีล และการทำทานอย่างถูกวิถี ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้รักการทำบุญ กลัวบาป และสอนของให้รู้จักความสุขที่แท้จริง ซึ่งอยู่ภายในตัวเราเอง เราไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาที่ไหนเลย เพราะเหตุนี้ จึงรักหลวงพ่อ รักวัดพระธรรมกาย

                                                                                                                   

 

 ณัฐณิชา แสนชมภู