สุดทึ่ง..ผลที่ได้จากการสวดธัมมจักร

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2559

สุดทึ่ง..ผลที่ได้จากการสวดธัมมจักร ,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

สุดทึ่ง..ผลที่ได้จากการสวดธัมมจักร 

     พอพูดถึงบทสวดมนต์บทแรกที่เป็นบทหัวขบวน และเป็นบทที่ทำให้มีพระรัตนตรัย บังเกิดขึ้นในโลก คือบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่นเอง(อยากบอกว่าบทนี้แรงมากๆ) ซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคต เมื่อท่านมาตรัสรู้แล้ว ต้องแสดงธรรมบทนี้เป็นบทแรก

  ดังนั้น ถ้อยคำในบทสวดธัมมจักรนี้ ได้ผ่านพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามานับพระองค์ไม่ถ้วน จึงเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์มาก...  ภาษาบ้านๆจะบอกว่าบทนี้แรงมาก แรงขนาดไหน? แรงขนาดที่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงบทนี้ แผ่นดินถึงกับสะเทือนเลื่อนลั่น อันเป็นหนึ่งในเหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่ 8 ประการ แต่เป็นแผ่นดินไหวที่ไม่มีอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของ ราวกับแผ่นดินจะรับรู้ว่า ต่อไปนี้โลกจะพบกับแสงธรรมที่ นำสรรพสัตว์ให้พ้นจากบ่วงมาร 

เมื่อเรามาสวดธรรมจักรแล้วจะส่งผลกระทบ กับผู้สวด และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?

เราคิดกันง่ายๆ มีเรื่องในสมัยพุทธกาลเล่าโดยย่อว่า
มีเด็กชายคนหนึ่งชื่ออายุวัฒนกุมาร เด็กน้อยคนนี้พ่อแม่พาเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์เมื่อเด็กน้อยกราบเสร็จก็ทรงทักว่า เด็กน้อยคนนี้ จะมีอายุอยู่อีกไม่เกิน 7 วัน แล้วจะต้องตาย .. พ่อแม่เด็กรู้สึกหนักใจและเป็นกังวลใจมาก เลยถามวิธีแก้ไขกับพระพุทธเจ้า

พระพุทธองค์ ก็ตรัสบอกวิธีแก้ไขให้ คือ เมื่อเด็กกลับไปบ้านแล้วให้ตั้งปะรำพิธี นำเด็กไปนั่งกลางปะรำพิธี จากนั้นนิมนต์พระมาสวดมนต์ตลอด 7 วัน 7 คืน พ่อแม่ของเด็กก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้า
พอครบกำหนด 7 วันผลปรากฏว่า เด็กน้อย แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีอันตรายใดๆ

เมื่อพ่อแม่นำเด็กไปกราบพระพุทธเจ้าอีกครั้ง แล้วกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า บุตรของหม่อมฉันจะมีอายุอีกกี่ปี พระพุทธองค์ตรัสพยากรณ์ใหม่ว่า อายุวัฒนกุมารนี้ จะมีอายุยืน 120 ปี

เมื่อฟังมาถึงจุดนี้ ทำให้นึกถึงคำโบราณที่ว่า "สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากิน ถ้าทั้งกินทั้งทาโรคก็หายได้ไว" โรคในที่นี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราด้วย

อายุวัฒนกุมารสามารถเอาชนะ "มัจจุมาร" คือความตายได้ ก็เพราะอานุภาพของการสวดมนต์  นี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวอานิสงส์การสวดมนต์


เรื่องอายุวัฒนกุมารอ้างอิงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสวรรคที่ 8
เหตุแห่งแผ่นดินไหวอ้างอิงจาก : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 

 

 

Cr: เพจ.กรณี ธรรมกาย 23/10/59

 

 

 Total Execution Time: 0.0043535868326823 Mins