พิธีกรานกฐิน และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2559

พิธีกรานกฐิน
และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0082119146982829 Mins