บริสุทธิ์มาก ได้บุญมาก

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2559

บริสุทธิ์มาก ได้บุญมาก,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

 

บริสุทธิ์มาก ได้บุญมาก

       

ผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใส  ต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์  ต้องมีความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจมาก ๆ  ไม่มีห่วงกังวล  ใจไม่เศร้าหมอง  ไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้น  เอาแต่บุญ เราต้องช่วยตัวเอง  ไม่ต้องให้ใครมาเอาใจ  ให้ยึดบุญเป็นใหญ่  ทำใจให้สะอาด  บริสุทธิ์  สร้างความดีไปเรื่อย ๆ  บุญของเราที่ได้  จะเป็นบุญที่ใสสะอาด    บริสุทธิ์  ไม่มีกิเลสเจือปน  และบุญไม่หกไม่หล่น


 

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012273053328196 Mins