พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2559

พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์
และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ
วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี