จริงตัวเดียว

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2559

จริงตัวเดียว,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

จริงตัวเดียว


             

            คนเราจะทำอะไรก็ตาม  ขอให้ทำให้จริง   ดูแต่ยาย  ความรู้ก็ไม่มี  ปริญญาก็ไม่ได้   มีแต่จริงอย่างเดียว  ยายยังสร้างวัดได้

 

             แล้วยายพิจารณาดูว่า  ที่เขาทำกันไม่ได้  ไม่สำเร็จ  เพราะทำไม่จริง  เจออะไรนิดอะไรหน่อย  ก็ไม่สู้  ทั้ง ๆ  ที่  เขาจบปริญญาสูง ๆ  จบปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ส่วนยายความรู้ก็ไม่มี  กอข้อก็ไม่กระดิกหู  ไม่จบอะไรสักอย่าง ยายมีแต่  “จริง”  ตัวเดียว  ทำได้  ทำสำเร็จ  แล้วยายก็มองไปในอนาคตว่า  คนเราถ้าชาตินี้ไม่จริง  ชาติต่อ ๆ  ไปก็ล้มเหลว  เอาดีอะไรไม่ได้  ฉะนั้นเวลาจะทำอะไร  ก็ทำให้จริงตั้งแต่ชาตินี้

 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010767499605815 Mins