พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๒๒๗ รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ มะลิแลนด์ ๒๕-ธค-๕๙

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๒๒๗ รูป
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา
ณ มะลิแลนด์ แดนปลูกมะลิลา บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร