บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ช่วงเช้า-บ่าย ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2560

บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ช่วงเช้า-บ่าย

สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิ

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012535810470581 Mins