พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดแม่ขิง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
อุปถัมป์โดย กัลฯจะเด็ด - กัลฯหนูจีน สุวรรณธรรมา พร้อมด้วยครอบครัว
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560
ณ วัดแม่ขิง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0014172633488973 Mins